Fantazyjna:)

42 teksty – auto­rem jest Fan­ta­zyj­na:).

Czas mi­ja.
Ludzie rodzą się i umierają.
Pra­wo dżun­gli na­dal obowiązuje.
Tyl­ko Ty.
Przyszedłeś i jeszcze jes­teś, i odejść nie chcesz.
Za­pierasz mi dech w pier­siach swoją obec­nością przy mnie.
Każde­go ran­ka mogę na Ciebie spoj­rzeć i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 listopada 2017, 11:52

Po co nam mo­wa kiedy w szep­cie odpowiedź?
Po co nam mądrość kiedy w głowie sza­leństwo na miarę wariata?
Po co nam wzrok kiedy do­tykiem ry­suje­my mapę świata?
Po co nam nam grzech kiedy w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2016, 23:03

Bo to co dla nas jest wul­ka­nem niszczącym wszys­tko co spot­ka na swo­jej drodze, dla in­nych jest tyl­ko dziecinną za­bawką, nic nie znaczącą i nie wartą dłuższej uwagi.
Kiedy chce­my wy­razić siebie poprzez [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 czerwca 2014, 22:56

Prze­cież świat miał być dla nas.
Dla nas stworze­nia żyjące, mar­twe i wyimagowane.
Przy­puszcze­nia były in­ne a inaczej wszys­tko się skończy.
Tlące się żarem marze­nia nie wy­buchną pożarem,
jeśli nie zaczniemy od początku i początku nie zmienimy.
A to co nam dzi­kie, sa­mi nie oswoimy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 kwietnia 2014, 12:52

Ta­jem­ni­ce ko­biece­go ciała by­wają zaskakujące.
Wszys­tko za­leży od te­go, kto próbu­je je od­kryć i ja­kich me­tod ku te­mu stosuje. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 1 kwietnia 2014, 17:09

Bo czymże jest piekło w porówna­naniu do życia na Ziemi ?
Niczym in­nym jak "se­ven eden"... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2013, 08:09

Przytomnie

Przy­tom­nie za­bieram duszę do in­ne­go świata-
świata z ko­loro­wych ga­zet, ba­jek i opowiadań.
Choć na chwilę zos­tać gwiazdą w blas­ku fleszy.

Zacza­rowa­na in­tensyw­nością czer­wo­nych dywanów,
niczym di­va stąpam delikatnie,
ocza­mi, nie pot­ra­fię od­gadnąć tożsa­mości ty­siąca twarzy

W pięknej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 9 stycznia 2013, 19:34

Będąc od­bi­ciem w lus­trze, nie za­pom­nij o swoich skazach... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 stycznia 2013, 10:57

"Kolory ludzi"

Nie przes­ta­waj stąpać po kruchej taf­li lodu
Ad­re­nali­na niech kar­mi Twą krew
Młodości bierz całe garście aż do cna
Przy­pomi­naj tyl­ko to co naj­lep­sze stworzył czas

Nie wierz,że życie w nos­talgii codzien­ności jest bezpieczne
Bez­pie­czeństwo to
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 grudnia 2012, 09:05

Bo praw­dzi­wa miłość jest jak "złoty strzał" u nar­ko­mana.... pier­wsza i ostatnia.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 listopada 2012, 08:05

Fantazyjna:)

Samotna dusza błądząca po głuchym świecie. Czasami zastanawiam się po co piszę. Ale znów innym razem za to dziękuję bo bez tego nic nie byłoby takie samo. Piękne a jednocześnie złudne. Zachwycające a jednocześcnie bezwartościowe. Kilka twarzy skrywam w dłoni i odsłaniam je kiedy nadejdzie taka potrzeba.Jestem cichą tonią rzeki, która wypływa w rwące koryto. Jestem duszą bez imienia namacalnego dotykiem. Jestem tylko sobą.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fantazyjna:)

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 listopada 2017, 11:52Fantazyjna:) do­dał no­wy tek­st Czas mi­ja. Ludzie rodzą [...]

19 stycznia 2016, 00:38Pentagram sko­men­to­wał tek­st Po co nam mo­wa [...]

18 stycznia 2016, 23:09mechaa sko­men­to­wał tek­st Po co nam mo­wa [...]

18 stycznia 2016, 23:03Fantazyjna:) do­dał no­wy tek­st Po co nam mo­wa [...]

21 czerwca 2014, 23:08wdech sko­men­to­wał tek­st Bo to co dla [...]

21 czerwca 2014, 22:56Fantazyjna:) do­dał no­wy tek­st Bo to co dla [...]